Posted on

เฟสท์ ร่วมยกระดับตลาดอาหาร 35 แห่ง

เฟสท์ ร่วมยกระดับตลาดอาหาร 35 แห่ง ให้เป็นตลาดรักษ์โลก

รณรงค์ร้านค้าร่วมใช้บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ในธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี โดย นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)“โครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี” กับ 3 องค์กร โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย (อต.) และ นายพงชาญ สำเภาเงิน รักษาการกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย (ธวพ.) เพื่อผลักดันและยกระดับมาตรฐานให้ตลาดอาหาร 35 แห่งทั่วประเทศ เป็นตลาดรักษ์โลกต้นแบบที่มีสุขอนามัย และร่วมใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:
สำหรับร้านค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์เฟสท์สามารถ สั่งซื้อสินค้าได้แล้วที่  ดรีมแลนด์แพ็ค นครสวรรค์ (หลังโตโยต้า เขาขาด ก่อนถึงภัตตาคารเล่งหงส์ (ราคาส่ง-ปลีก) โทร 0654318974 ,056-006-209


โครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี” 
ติดตามเราที่นี่
error